Egennavn

Egennavn
=Proprium.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • egennavn — e|gen|navn sb., et, e, ene …   Dansk ordbog

  • Belial — Belial, betyder slethed, fordærvelse; sammensætninger som Belials mænd eller sønner betyder ifølge hebraisk sprogbrug fordærvede, uværdige personer . I den jødiske litteratur f.Kr. opfattedes belial, også i formen Beliar, som et egennavn, der… …   Danske encyklopædi

  • Bella — (italiensk), den smukke; tillige egennavn …   Danske encyklopædi

  • Falaises — (omtrent: klippe), et almindeligt navn, som bruges for mange steder, men særlig benyttes som egennavn for de stejle, næsten lodrette, indtil 100 meter og derover høje kridt og kalkstensklipper, der findes ved den franske nordkyst omtrent fra… …   Danske encyklopædi

  • Zebaot — eller Zebaoth (hebræisk: hærskarer), i bibeloversættelsen fejlagtig opfattet som egennavn: Den herre Zebaot i stedet for hærskarernes herre, hvorved gud betegnes dels som Israels hærskarers konge og beskytter, dels som herre over de himmelske… …   Danske encyklopædi

  • proprium — pro|pri|um sb., propriet, proprier, proprierne (egennavn) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”